Competiţia EducaTIFF – Tineri Critici de Film

Prin dezbaterile conexe filmelor în cinema, prin aplicarea în clasă a materialelor didactice aferente filmelor şi prin sesiunile competiţionale şi de workshop din cadrul EducaTIFF – Tineri Critici de Film, EducaTIFF oferă suport pentru atingerea obiectivelor cadru şcolare de dezvoltare a capacităţii de exprimare critică orală şi scrisă a elevilor, la toate disciplinele din ariile curriculare Limbă şi Literatură şi Om şi Societate.

Competiţia EducaTIFF – Tineri Critici de Film provoacă copiii şi tinerii să îşi exprime critic punctele de vedere despre filmele vizionate, printr-o formulă consacrată – cronica de film şi sprijină cadrele didactice printr-o activitate extraşcolară competitivă şi de anvergură judeţeană.

EducaTIFF - Film Education

Distribuie:

Spune-ne părerea ta

Atenţie! Noi suntem prieteni cu limba română şi nu mai acceptăm comentarii care nu respectă regulile de bun simţ ale gramaticii limbii noastre oficiale.
Îţi mulţumim pentru înţelegere.